woensdag 12 september 2018

Nieuwsbrief 2

In de eerste NieuwsBrief werd Beter in Wonen voorgesteld. Ook las u dat wij plannen maken om de woningen in uw buurt te onderhouden en te verbeteren. Het doel is dat de woningen naar een beter energielabel gaan, waarbij u gaat besparen op uw energiekosten en meer wooncomfort ervaart. In deze tweede NieuwsBrief informeer ik u over de asbestinventarisatie, de klankbordgroep en meer.

Wat vindt u belangrijk?

In mei ben ik bij een aantal bewoners langs gegaan om te luisteren of zij op dit moment verbeterpunten hebben voor hun woning.

Tocht bij ramen en deuren

Meerdere bewoners gaven aan last te hebben van veel tocht langs ramen en deuren. Dit pakt Beter in Wonen graag aan.

Veiligheid

Een aantal bewoners vertelde mij dat de inbraakveiligheid van bijvoorbeeld ramen en deuren verbeterd kan worden. Ook dit pakt Beter in Wonen graag aan.

De planning

Het onderzoek naar Flora en Fauna loopt nog. Beter in Wonen houdt rekening met dit onderzoek – en de resultaten – in de planning. In 2019 hoort u meer van ons.

KlankbordGroep

In de NieuwsBrief 1 hebben wij een oproep gedaan voor de KlankbordGroep.
De klankbordgroepleden zijn bewoners die meepraten over de plannen samen met de aannemer en QuaWonen. Als bewoners zijn jullie ervaringsdeskundigen in het wonen in de woningen waarvoor we plannen maken. De KlankbordGroep komt ongeveer 6 keer bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we hoe we de woningen comfortabeler en energie zuiniger kunnen maken.

Voor de woningen aan Concours hebben een aantal bewoners zich opgegeven. Bedankt hiervoor!

Voor de woningen aan Schuttersveld, Wielerbaan, Sintelbaan heeft nog niemand zich opgegeven.

Oproep: Vindt u het leuk en interessant om mee te praten over de plannen en woont u op Schuttersveld, Wielerbaan of Sintelbaan? Geef u dan op voor de KlankbordGroep!

Asbestinventarisatie

Voordat Beter in Wonen verder kan met de plannen, laten wij bij een aantal woningen een asbestinventarisatie uitvoeren. De asbestinventarisatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf, SGS Search.

Wat betekent dit voor u?

SGS Search inventariseert bij een aantal woningen of er asbesthoudend materiaal in de woningen aanwezig is. Voor de asbestinventarisatie hebben zij toegang nodig tot alle ruimtes van uw woning. Het is niet nodig uw woning van tevoren op te ruimen. De asbestinventarisatie duurt ongeveer 30 minuten.

Wanneer kunt u SGS Search verwachten?

Op dinsdag 11 september 2018 loopt SGS Search door uw wijk. SGS Search belt bij een aantal woningen aan, voor het uitvoeren van de asbestinventarisatie.

Niet thuis?

Bent u op 11 september niet thuis? Dan hoeft u niets te doen. SGS Search komt op een andere dag bij u langs.

U mag de inspecteurs altijd vragen om legitimatie.

Waarom een asbestinventarisatie?

In de tijd dat uw woning werd gebouwd was het toepassen van asbest heel gebruikelijk. Inmiddels kennen we de risico’s hiervan. Asbest kan geen kwaad, zolang u of Beter in Wonen er niet aankomt. Voordat Beter in Wonen start met de werkzaamheden aan uw woning, moeten we daarom precies weten of en zo ja waar zich asbesthoudend materiaal bevindt.

Is er asbesthoudend materiaal aanwezig in uw woning? Dan zorgen wij dat we er met de uitvoering van de werkzaamheden veilig en volgens de voorschriften mee omgaan.

Heeft u vragen?

Voor vragen over de asbestinventarisatie belt u met SGS Search. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 06 22 38 48 83. Voor alle overige vragen neemt u contact op met Beter in Wonen. Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking.

Meer informatie

Op onze website leest u het laatste nieuws: www.beterinwonenconcours.nl. Ook uw familieleden kunnen via de website makkelijk informatie ontvangen. Zij kunnen hun e-mailadres op de site invullen en ontvangen dan een e-mail zodra er nieuws is. Zo blijft iedereen makkelijk op de hoogte.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze NieuwsBrief vragen? Neem dan contact met mij op via info@beterinwonen.nl, of via het telefoonnummer 06 81 88 06 37.

Samen gaan wij aan de slag voor een betere woning; meer comfort én met een lagere energierekening.

Met vriendelijke groet,

Floor Hendriks
Beter in Wonen

donderdag 31 mei 2018

Bedankt voor uw medewerking

Begin mei is Erik Bek of Michel Deelen bij u langs geweest om het energielabel van uw woning te bepalen. Deze gebruiken we om verder te komen in de plannen. We bedanken u hartelijk voor uw medewerking! 

Op dit moment zijn we aan het voorbereiden op de plannen. Zodra er meer informatie is, dan laten we het u weten. Heeft u vragen? Bel ons dan gerust.

donderdag 1 maart 2018

NieuwsBrief 1

Beter in Wonen
Deze week ontving u van QuaWonen een brief waarin Beter in Wonen werd voorgesteld. Beter in Wonen heeft al voor 276 woningen van QuaWonen OnderhoudsWerkzaamheden uitgevoerd in combinatie met Energiebesparende Maatregelen. Samen gaan wij nu aan de slag met uw woning. 

Contact met Beter in Wonen
Voor vragen en opmerkingen over dit project neemt u géén contact op met QuaWonen, maar met Beter in Wonen. U kunt ons bereiken per e-mail en per telefoon.

Beter in Wonen houdt u op de hoogte via de NieuwsBrief en via de website www.beterinwonenconcours.nl. In deze 1e NieuwsBrief leest u meer over de inspecties, de planning en de KlankbordGroep.

De Planning
Inspecties
In het voorjaar gaan wij uw woning inspecteren. Onze specialisten voeren inspecties uit op verschillende onderdelen aan de binnen- en buitenzijde van uw woning. Zo kijken zij naar de bouwkundige staat, maar ook naar het energielabel en de technische installaties. Wanneer gaan wij bij uw woning inspecties uitvoeren? We laten u dit op tijd weten via een brief. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Het plan
De resultaten van de inspecties hebben wij nodig om tot een plan te komen. In dat plan worden OnderhoudsWerkzaamheden gecombineerd met Energiebesparende Maatregelen. Het doel is dat uw woning naar een beter energielabel gaat, waarbij u gaat besparen op uw energiekosten en meer wooncomfort ervaart.

Informatie voor u
Wij delen onze plannen met u tijdens de InformatieBijeenkomst. De uitnodiging voor deze InformatieBijeenkomst ontvangt later per post (medio 2018). Ná de InformatieBijeenkomst ontvangt u de BewonersMap. In deze map kunt u alle informatie nog eens goed nalezen. Alle NieuwsBrieven hebben vier gaatjes, zodat u straks alles kunt bewaren in uw BewonersMap. 

Welke woningen?
De plannen voor de OnderhoudsWerkzaamheden en Energiebesparende Maatregelen zijn voor enkele woningblokken gelegen aan Concours, Sintelbaan, Wielerbaan en Schuttersveld te Krimpen aan den IJssel. Voor het gemak noemen we het project Concours. Het gaat om de volgende blokken:
Concours 2 t/m 22 even
Concours 32 t/m 42 even
Concours 52 t/m 68 even
Schuttersveld 13 t/m 16 en 21 t/m 25
Sintelbaan 6 t/m 13
Wielerbaan 5 t/m 16

KlankbordGroep & uw wensen
Beter in Wonen en QuaWonen betrekken u graag bij de voorbereidingen van onze plannen. Daarom richten wij een KlankbordGroep op. Deze groep bestaat uit buurtbewoners die samen met Beter in Wonen de plannen bespreken. Wilt u plaatsnemen in de KlankbordGroep? Stuur dan een e-mail of bel naar Beter in Wonen om u aan te melden.

Wij behandelen uw ideeën en wensen tijdens de KlankbordGroepvergaderingen en kijken naar de haalbaarheid hiervan.
Kunt u niet plaatsnemen in de KlankbordGroep, maar heeft u wel ideeën of wensen? Stuur dan een e-mail naar info@beterinwonen.nl.

Meer informatie
Op onze website leest u het laatste nieuws: www.beterinwonenconcours.nl.
U kunt zich aanmelden op deze website. Zodra wij een nieuw bericht plaatsen, krijgt u hierover een e-mail. Zo blijft u makkelijk op de hoogte!

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze NieuwsBrief vragen? Neem dan contact met mij op via info@beterinwonen.nl, of via het telefoonnummer 06 81 88 06 37.

Samen gaan wij aan de slag voor een betere woning; meer comfort én met een lagere energierekening.

Met vriendelijke groet,

Mirre Andringa
Beter in Wonen

Welkom

Welkom op de website van Beter in Wonen Concours. Op deze website kunt u alle informatie vinden over het project.